خانه / روضه خوان ها / حاج مهدی منصوری

حاج مهدی منصوری

صوت روضه حضرت عباس علیه السلام/حاج مهدی منصوری

ای سپهر کرم و جود و سخا یا عباس/ای محیط ادب و مهر وفا یا عباس ای همایتگر قرآن که تو را رهبر دین/داده فرماندهی کل قوا یا عباس ای فرات از تو خجل،ای تو خجل از زینب/به روان همه بخشیده صفا یا عباس گر نیامد به کنار بدنت ام …

ادامه مطلب