خانه / روضه خوان ها / حاج صادق آهنگران

حاج صادق آهنگران

روضه حضرت علی اصغر در همایش حجاج/ مکه مکرمه / حاج صادق آهنگران/ الهی به آنان که پرپر شدند پر از زخم های مکرر شدند به آنان که چون پرده بالا زدند قدم در حریم تماشا زدند

الهی به آنان که پرپر شدند پر از زخم های مکرر شدند به آنان که چون پرده بالا زدند قدم در حریم تماشا زدند به آنان که کارون خروش آمدند چنان خون کارون به جوش آمدند به آنان که زخمی ترین بوده اند شهیدان میدان مین بوده اند همانان که …

ادامه مطلب