خانه / روضه خوان ها / حاج امیر کرمانشاهی

حاج امیر کرمانشاهی

اصلا حسین جنس تنش فرق میکند ارباب بی کفن کفنش فرق میکند/ متن و صوت روضه/ حاج امیر کرمانشاهی

بسم الله الرحمن الرحیم اصلا حسین جنس تنش فرق میکند ارباب بی کفن  کفنش فرق میکند بوسیدنی است قاری قرآن لبش ولی ارباب ما لب و دهنش فرق میکند چرا اینجا اومدیم؟ خودم هم نمی دانم حتما حواله امام رضاست با عمه گفت دخترک زجر دیده ای عمه! این زجر …

ادامه مطلب