چهارده معصوم

شعر زیبای صلوات توسل به چهارده معصوم

 گـر تو خواهی که بیابی زجهان راه نجات بر محمّد تو بگو از دل  و  جان صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم هر چه خواهی تو طلب کن ز شُهنشاه جهان به علی حیدر صفدر شه خوبان صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم فاطمه …

ادامه مطلب

مدح چهاده معصوم علیهم السلام

خداوندی که رب العالمین است / خدای اولین و آخرین استمحمد مصطفی کورا حبیب است / رسول الله خیر المرسلین استعلی سلطان دارالملک تحقیق / ولی حق امیر المؤمنین استحَسن در حُسن خلق و لطف و احسان / چو پیغامبر امام المحسنین استحسین این والی ملک ولایت / که سردیوان …

ادامه مطلب