خانه / مناسبتها / ماه صفر / 28 صفر / متن اشعار سینه زنی به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی روضه خوانی برای اهل بیت علیهم السلام شریک باشند و ما را جهت تامین هزینه های جاری سایت، تایپ مجالس روضه و... یاری فرمایند می توانند از طریق آیکونهای ذیل اقدام نمایند.

متن اشعار سینه زنی به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام

دیارغربت

از زهر کینه امشب رنگ از رخم پریده                  در این دیار غربت جانم به لب رسیده

                                    شد موسم جدایی – جواد من کجایی

همچون گزیده ماری ، دائم به خود بپیچم              سر تا به پا شدم آب ، دیگر نمانده هیچم

                                    شد موسم جدایی – جواد من کجایی

دشمن به دل بسی خون ساعتی به ساعتم کرد     شکر خدا که این زهر ، از عضه راحتم کرد

                                    شد موسم جدایی – جواد من کجایی

از دست میزبانم زهر ستم چشیدم                   با یک جهان غم و درد عبا به سر کشیدم

                                    شد موسم جدایی – جواد من کجایی

می گفت از دلِ سوز کجایی ای جوادم                         آتش گرفته قلبم ، بابا برس به دادم

                                    شد موسم جدایی – جواد من کجایی

                                                                                                                          (یونسیان)

نوحه و سینه زنی امام رضا علیه السلام

ای هشتمین شمس ولا ، ای رضا جانم ۲                   حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

ای شیعه در زیر لوایت تا ابد زنده                                اسلام وقرآن با تولای تو پاینده

خلق دو عالم تا ابد بر درگهت بنده                              حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

ای هشتمین شمس ولا ، ای رضا جانم ۲                    حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

ای چشم زهرا و علی گریان به یاد تو                           از زهر دشمن سرکشد آه از نهاد تو

گرد الم بنشسته بر روی جواد تو                         نالد به هر صبح و مسا ، ای رضا جانم ۲

ای هشتمین شمس ولا ، ای رضا جانم ۲                      حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

در حجره ی در بسته تنها جان فدا کردی                      جان را به قربان قوانین خدا کردی

چشمت به در بود و جوادت را صدا کردی                   از آشنا بودی جدا ، ای رضا جانم ۲

ای هشتمین شمس ولا ، ای رضا جانم ۲                 حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

گفتی غلامانت به بر در خانه بنشینند                    گفتی که فرش حجره را یکبار برچینند

گفتی مبادا شیعیان حال مرا بینند                           مظلوم گردیدی فدا ، ای رضا جانم ۲

ای هشتمین شمس ولا ، ای رضا جانم ۲                            

حاجات ما را کن روا ای رضا جانم ۲

شاه خراسان

الهی یا الهی من غریبم                                         به غربت بی پرستاری و طبییم

چو شاه طوس در ملک خراسان                          ز سوز زهر شد حالش پریشان

دل پر اضطراب و چشم گریان                                  زبان حال می فرمود نالان

 الهی یا الهی من غریبم                                      به غربت بی پرستاری و طبییم

تو هستی با خبر ای حی بیجون                          ز احوال من و این قلب پر خون

الهی الامان از جور مأمون                                      دم مردن به غربت چون کنم چون

الهی یا الهی من غریبم                                      به غربت بی پرستاری و طبییم

دلم بهر وطن در اضطراب است                               ز زهر جانگداز قلبم کبابست

ببالینم اجل اندر شتابست                                 به غربت کوکب بختم به خوابست

الهی یا الهی من غریبم                                    به غربت بی پرستاری و طبییم

مرا کرد از وطن مأمون خونخوار                              به شهر طوس بی یار و هوادار

به وقت مردن از بیداد اشرار                                   مرا نبود انیس و مونس و یار

الهی یا الهی من غریبم                                      به غربت بی پرستاری و طبییم

چه کردم من مگر غیر از هدایت                               که شد زخم درونم بی نهایت

ندارم چون کسی بهر حمایت                                ز مأمون می کنم با تو شکایت

الهی یا الهی من غریبم                                    به غربت بی پرستاری و طبییم

خدایا جز تو من یاری ندارم                                      در این کشور مدد کاری ندارم

به غیر از چشم خونباری ندارم                              غم بسیاری و غمخواری ندارم

الهی یا الهی من غریبم                                        به غربت بی پرستاری و طبییم

به خشت بی کسی باشد سرمن                             به خاک طوس مانده پیکر من

نباشد وقت مردن برسر من                                     تقی نور دو چشمان ترمن

الهی یا الهی من غریبم                                         به غربت بی پرستاری و طبییم

ندارم قاصدی تا از خراسان                                       فرستم در وطن با چشم گریان

بگوید با تقی کای مونس جان                                 سر قبرم بیا با آه و افغان

الهی یا الهی من غریبم                                      به غربت بی پرستاری و طبییم

صبا سوی مدینه روز یاری                                      به معصومه  بگو با آه و زاری

که بنما در عزایم اشکباری                                       خبر از حالم ای خواهر نداری

الهی یا الهی من غریبم                                       به غربت بی پرستاری و طبییم

کسی نبود که بر پا عزایم                                           زند بر سینه و سر از برایم

ببندد در غریبی چشمهایم                                     سوی قبله کشد از مهر پایم

الهی یا الهی من غریبم                                   به غربت بی پرستاری و طبییم

دریغ از راه دور و عمر کوتاه                                      به بالینم اجل آمد به ناگاه

چو (صامت) چشم گریان با غم و آه                          برای دوستانم مانده در راه

                                    الهی یا الهی من غریبم

                                    به غربت بی پرستار و طبیبم

                                                                                                                     (صامت)

رحمتی کن

ای شه طوس به دیدار تو باز آمده ام                        در حریم تو پی عرض نیاز آمده ام

ما گداییم و تویی پادشه بنده نواز                             خدمت پادشه بنده نواز آمده ایم

دل مشتاق  ز بس تشنه ی دیدار تو بود              بر لب چشمه ی الطاف تو باز آمده ایم

تا کنی با خبر از راز حقیقت ما را                         با دلی پاک ، به خلوتگه راز آمده ایم

چهر بگشای که جان در قدمت بفشانیم                   قبله بنمای که از بهر نیاز آمده ایم

                                                بی جواز تو متاعی نپذیرد ز ما

                                                رحمتی کن که به امید جواز آمده ایم

                                                                                                       (دکتر قاسم رسا )

زمزمه ی قدسیان

من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا              می شنوم ز قدسیان زمزمه ی رضا رضا

ای به نثار مقدمت گوهر اشک دیده ام        ای به فدای جان تو ، جان به لب رسیده ام

من به بهای هستیم ، مهر تو را خریده ام     نیست به جز ولای تو ، منشی و مرام ایده ام

                                    مباد ، سازد از درت خدا مرا جدا رضا

                                    رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا ۸           

من که به بوی مغفرت به بارگاهت آمدم                   شبی که سر زد از افق جمال ماهت آمدم

پناه ماسوی تویی ، که در پناهت آمدم                  نیازمندم و گدا ، بر سر راهت آمدم

                                    اگر ز در برانیم کجا روم کجا رضا

                                    رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا ۸           

به پیشگاه قدس تو اگر چه دست خالیم                    اگر کسی نمی خورد ،غم شکسته بالیم

اگر چه اشک من بود ، گواه خسته حالیم                     ولی به جان فاطمه محبم و موالیم

                                    خوشم که دارم از جهان ولایت تو را رضا

                                    رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا ۸           

اگر مرا از قیدغم ها رها کنی چه می شود؟              اگر نگاه مرحمت به کم کنی چه می شود ؟

نظر به این  کبوتر حرم کنی چه می شود ؟                 چو از کربلا به ما کرم کنی چه می شود ؟

                                    اگر از در برانیم کجا روم کجا رضا

رضا رضا رضا رضا                                                  رضا رضا رضا رضا


اسلام ای شهید خراسان

   اسلام ای شهید خراسان                                              ای پناه همه بی پناهان

                                                ای گل پرپر باغ حیدر

                                                پره قلب موسی بن جعفر

                                                ای رضا جان ای رضا جان ۲

   السلام ای شهید خراسان                                                     ای پناه همه بی پناهان

                                                تو جگر گوشه مرتضایی

                                                تو علی ابن موسی الرضایی

                                                ای رضا جان ای رضا جان ۲

   السلام ای شهید خراسان                                                    ای پناه همه بی پناهان

                                                جان زهرا و جان جوادت

                                                وقت مردن کن از من عیادت

                                                ای رضا جان ای رضا جان ۲

  السلام ای شهید خراسان                                                ای پناه همه بی پناهان

                                    یک نظر براین قلب خسته

                                    جان زهرای پهلو شکسته

                                    ای رضا جان ای رضا جان ۲

قبلگه اهل یقین

           ای عزیزیکه غریبانه شدی                                   پایمال ستم دشمن بیگانه شدی

                                                دور از خانه و کاشانه شدی

                                                داد ای جان به ره دین خدا

                                                            یا غریب الغربا

                                                            یا معین الضعفا

      جان عالم به فدای حرمت                                  چشم ما را نبود لایق خاک قدمت

                                                بنما گوشه چشمی ز جود و کرمت

                                                نظری کن سوی عدنان ز ره لطف و صفا

                                                            یا غریب الغربا

                                                            یا معین الضعفا

                                                                        (عدنانی)

ضامن غریبان

یا امام هشتم                 ضامن غریبان      

                        رهنمای عالم                              مقتدای عالم

 

ای ولی داور                    وارث پیمبر         

                        نور چشم حیدر                            روح دین و ایمان

                                                            ای رضا رضا جان ۲

عاقبت زد آن زهر بر دلت شراره     

                        قلب نازنینت                                گشته پاره پاره

گفتگو نکردی                   جز تو با اشاره    

                        وز دو دیده بارم                             خون دل به دامان 

                                                            ای رضا رضا جان ۲

ای حرارت زهر                  ای عزیز باری                  

            می شدی تو پیچان                      چون گزیده ماری

گاه می سرودی               با فغان و زاری                 

            می زدی به ناله                           ای تقی پسر جان

                                                            ای رضا رضا جان ۲

آه و وامصیبت                   از جفای مأمون               

            کز ستم نمودت                            خسته و جگر خون

شد عنان طاقت               از کف تو بیرون                

            زهر کین نموده                             حال تو پریشان

                                                            ای رضا رضا جان ۲

ای که بر قضا و                 بر قدر رضایی                  

            زین سبب تواکنون                        بر الم رضایی

چون شود به سراج           مرحمت نمایی                

            ای به حق رئوف و                         مهر و لطف و احسان

                                                            ای رضا رضا جان ۲

سلالۀ زهرایم

ای خدا تنهایم ، سلالۀ زهرایم (۲)                            فتاده بین حجره ، ز کینۀ اعدایم

                                     می روم دل خسته ، دل زغم شکسته (۲)

                                      یا رضا مظلوم ، رضا رضا یا مظلوم

میان شهر غربت ، تا به خودم پیچیدم                                   مادرم زهرا را ، در کنارم دیدم

                                      گر دلم بشکسته ، کتاب عمرم بسته

                                       ولی شکسته پهلو کنار من بنشسته

گرچه گوش عالم ، پر شد از فریادم                                      نمی کند ای خدا، یک نفر امدادم

                                       بیا بیا جوادم که از نفس افتادم

                                      یا رضا مظلوم ، رضا رضا یا مظلوم

جان دهم غریبانه

در میان این  حجره                                                جان دهم غریبانه (۲)

نه قدم به بالینم                                                      از وفا کریمانه (۲)

ای گل مراد من                                                    مهربان جوادش (۲)

                                     ای تقی خداحافظ (۲)

موسم جدایی شد                                                دیده ام به در باشد (۲)

دیده پدرامشب                                                     در ره پسر باشد (۲)

ای تقی کجائی تو                                                  از پدر جدائی تو (۲)

                                      ای تقی خداحافظ (۲)

همچو نای نی بابا                                                ناله از جگر دارم (۲)

از فراق روی تو                                                   چشم پر گهر دارم (۲)

گاه درد و داغ آمد                                                موسم فراق آمد (۲)

                                    ای تقی خدا حافظ (۲)

بر مشام جان آید                                      بوی غربت و ماتم (۲)

گرید از غم امشب                                    چشم احمد  خاتم (۲)

فاطمه پریشان است                          از دو دیده گریان است (۲)

                                      ای تقی خداحافظ (۲)

مُحرم بیت الحرم

من مُحرم بیت الحرم کوی تو هستم                                       محتاج و اسیر خم کوی تو هستم

برده دل من را ایوان طلایت                                                  ای کاش بمیرم در صحن و سرایت

                                      یا ضامن آهو ، یا ضامن آهو(۲)

مرغ دل من جز حرمت لانه ندارد                              غیر از کف پای تو لبم خانه ندارد

آهوی دل من افتاده به دامت                                               مجنون تو هستم سوگند به نامت

                                      یا ضامن آهو ، یا ضامن آهو(۲)

با نام تو هر دم به لبم زمزمه دارم                             در سینه خود مهر تو و فاطمه دارم

چشمان غمینت شد قبله رازم                                            خاک حرم تو شد مهر نمازم

                                     یا ضامن آهو ، یا ضامن آهو(۲)

زبانحال خواهر

کجائی ای برادر بی قرارم                            ز بعدت روز و شب در انتظارم

                         رضا جانم ، رضا جانم ، رضا جان  (۲)

ببین دیگر مدینه جای ما نیست                               نصیب خواهرت بی خانمانیست

                       رضا جانم ، رضا جانم ، رضا جان  (۲)

مولا یا امام رضا

مولا یا امام رضا                                                   مولا یا امام رضا

ای شافع روزجزا                                                   مولا یا امام رضا

 چشم و چراغ مرتضی                                           مولا یا امام رضا

 ای کعبه دل حرمت                                               مولا یا امام رضا

ای در دل عالم غمت                                             مولا یا امام رضا

فدای لطف و کرمت                                                 مولا یا امام رضا

 حاجات ما را کن روا                                              مولا یا امام رضا

 دردا چه آمد بر سرت                                            مولا یا امام رضا

پیوسته خون شد جگرت                                        مولا یا امام رضا                           

آمد کنار پسرت                                                   مولا یا امام رضا

زدی به حجره دست و پا                                        مولا یا امام رضا

تو ثامن الائمه ای                                                 مولا یا امام رضا

تو یوسف فاطمه ای                                              مولا یا امام رضا

کعبه قلب همه ای                                                مولا یا امام رضا

ای حرمت کرب و بلا                                              مولا یا امام رضا

یاری نما رهبر ما                                                 مولا یا امام رضا

فدای قلب خسته ات                                             مولا یا امام رضا

زمزمۀ پیوسته ات                                                 مولا یا امام رضا

در حجرۀ در بسته ات                                            مولا یا امام رضا

ای بر توجاری اشک ما                                           مولا یا امام رضا

شفا بده مرضای ما                                               مولا یا امام رضا

منم منم گدای تو                                                 مولا یا امام رضا

گدای آشنا تو                                                       مولا یا امام رضا

شرمنده عطای تو                                                 مولا یا امام رضا

مرا مکن ز خود جدا                                               مولا یا امام رضا

توئی غریب الغربا                                                  مولا یا امام رضا

توئی معین الضعفا                                                مولا یا امام رضا

توئی دوا ، توئی شفا                                            مولا یا امام رضا

تو مروه ای، توئی صفا                                           مولا یا امام رضا

شمع ولایت

کشته شد هشتمین شمع ولایت                                         یا امام زمان سرت سلامت (۲)

                                     در خراسان گشته برپا شور و غوغا

                                     وا اماما ، وا اماما ، وا اماما

حق پیغمبر اکرم ادا شد                                         در غریبی رضای او فدا شد

                                      تسلیت بر آل یاسین آل طاها

                                    وا اماما ، وا اماما ، وا اماما

یا جواد الائمه کن نظاره                                         قلب پاک رضا شده پاره پاره

                                    شد نصیب سوز سینه داغ بابا

                                    وا اماما ، واماما ، وا اماما

پارۀ پیکر پیغمبر ما                                                جگرش پاره شد از جور اعدا

                         زین مصیبت گشته جاری اشک زهرا

                         وا اماما ، وا اماما ، وا اماما

من شمع ام

من شمع ام و از خجلت                                                        می سوزم و می سازم (۲)

                          هر کس به کسی نازد – من هم به رضا نازم (۲)

ای شرط ولای تو                                                  سرمایۀ توحیدم (۲)

وقتی که ضریحت را                                                           بوسیدم و بوئیدم (۲)

من خیل ملائک را                                                             گرد حرمت دیدم (۲)

                         هر کس به کسی نازد – من هم به رضا نازم (۲)

چون شمع وفا عمری                                                        در سوز و گداز تو (۲)

معنای شب قدری                                                             در پرده رازی تو (۲)

دور از وطنی اما                                                     مائیم گدای تو  (۲)

هر کس به کسی نازد – من هم به رضا نازم (۲)

هر کس که رضا دارد                                                          عیش دو جهان دارد (۲)

هر کس به کسی نازد                                                        من هم به رضا نازم (۲)

از خراسان رسد، نالۀ یا رضا

از خراسان رسد، نالۀ یا رضا             حضرت فاطمه، گشته صاحب عزا

یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

عالم اهل بیت، مانده در زمزمه          کشته شد بی گناه، یوسف فاطمه

یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

ای فدای تو و قلب مسموم تو                       از مدینه رسد طفل معصوم تو

یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

خیز و بار دگر، ای شه عالمین           گریه کن، گریه کن، بهر جدت حسین

یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

جسم تو محترم چون کتاب مبین               جسم جدّت حسین بی کفن بر زمین

یا رضا یا رضا، یا رضا یا رضا

الســـــلام ای شهید خراسان

الســـــلام ای شهید خراسان                      ای پنــــــــــاه همه بی پناهان

ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان

ای گــــــــل پرپر باغ حیدر                       پــــــارۀ قلب موسی بن جعفر

ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان

تو جگر گـــوشۀ مرتضائی                       تـــو علی بن موسی الرضائی

ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان

جـــان زهرا و جان جوادت                       وقت مردن کن از من عیادت

ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان

یک نظر کن بر این قلب خسته                  جــــــــان زهرای پهلو شکسته

ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان

[مهدی خرّازی]

جــــــــانشین مصطفی

ای جــــــــانشین مصطفی                نــــور دو چشم مرتضی

ای زادۀ خـــــــــــیرالنساء               جـــانم رضا، جانم رضا

من عـــــــاشق و تو دلربا                من بـینوا، تـــــــو پادشاه

شاها نـــــــظر کن بر گدا                جـانم رضــا، جانم رضا

جــــــــــانم فدای روی تو                دل شــــــد اسیر کوی تو

بــــــــــاشم گدای کوی تو                جانـم رضــا، جانم رضا

راز و نـــــــیاز من توئی                 ســوز و گــداز من توئی

آگـــــــه به راز من توئی                 جـانم رضا، جـــانم رضا

مـــــــا جمله مهمان توایم                 ریزه خور خـــوان توایم

ای منبـــــــع جود و سخا                 جانم رضا، جـــانم رضا

رفـــــــــتم گر از دار فنا                 دارم تـــــــمنا ای شهــــا

آئــــــی به دیدارم سه جا                 جانم رضا، جـــانم رضا

جــــــان جوادت ای شها                 مــــا را رسان در کربلا

ای معنی شمس الضّحی                 جـــانم رضا، جانم رضا

ای هشتمین شمس ولا

ای هشتمین شمس ولا، ای رضا جانم (۲)

                                               حاجات ما را کنی روا، ای رضا جانم (۲)

ای شیــــــــــــعه در زیر لوایت تا ابد زنده

                                               اسلام و قــــــــــــــــرآن با تولای تو پاینده

خلق دو عــــــــــــالم تا ابد بر درگهت بنده

                                               حـــاجات ما را کن روا، ای رضا جانم(۲)

ای چــــــــشم زهرا و علی گریان به یاد تو

                                               از زهر دشـــــــــــمن سرکشد آه از نهاد تو

گــــــــــــــــرد الم بنشسته بر روی جواد تو

                                              نالد به هر صبح، و مسا، ای رضا جانم(۲)

در حــــــــجرۀ در بسته تنها جان فدا کردی

                                              جـــــــــــــان را به قربان قوانین خدا کردی

چشمت بـه در بود و جوادت را صدا کردی

                                               از آشنــــــــــا بودی جدا، ای رضا جانم(۲)

گــــــــــفتی غلامانت به بر در خانه بنشینند

                                               گــــــفتی که فرش حجره را یکباره برچینند

گــــــــــــــــفتی مبادا شیعیان حال مرا ببینند

                                              مظلوم گــــــــردیدی فدا، ای رضا جانم (۲)

[غلام رضا سازگار](میثم)

یـــــــــــــــا ثامن الائمه

یـــــــــــــــا ثامن الائمه، روز شهادت تو (۲)   

                                              زهــــــــــــــرا ز جنت آید بهر عیادت تو (۲)

بــــــــــــا پهلوی شکسته، کنار تو نشسته (۲)

                                               رضا رضا رضا جان، رضا رضا رضا جان

بــــــــــــــــــا آنکه در دو عالم، امام مؤمنینی

                                               مــــــــــأمون چگونه خواندت، برای جانشینی

جــــــــــــــان رسول اکرم، سوزد در آتش غم

                                               رضا رضا رضا جان، رضا رضا رضا جان

گـــــــفتی تو با اباصلت، ای در غمم تو دربند

                                               بــــــــــــــا من مکن تکلم درهای حجره بربند

کــــــــــــــــــاید ز ره جوادم، آن نوگل مرادم

                                               رضا رضا رضا جان، رضا رضا رضا جان

[سید رضا موید]

ای لالۀ زهرا

از زهر تو ای مأمون (۲)       گردیده رضا دلخون (۲)

ای لالۀ زهرا، واویلا واویلا (۲)

آهش به سما خیزد (۲)       اشکش به زمین ریزد (۲)

دیده چون کند دریا، واویلا وا ویلا (۲)

معصومه عزادار است (۲)      از دیده خونبار است (۲)

زین داغ جان افزا، واویلا، واویلا (۲)

دیده گریان، سینه سوزان، از غم شمس الشموس است

دیده گریان، سینه سوزان، از غم شمس الشموس است

                                   آنــــــــکه حجره قتلگاه و کربلایش ارض طوس است

                               وا غریبا، وا غریبا، وا غریبا

از مدینـــــه تا خراسان، رهسپر چونکه رضا شد (۲)

                                   در غـــــــــــــــــریبی با هزاران، درد و ماتم آشنا شد

                               وا غریبا، وا غریبا، وا غریبا

حجـــــــــــرۀ در بسته را، آتش ز سوز جگر زد (۲)

                                    از شرار زهــــــــــر دشمن، همچو بلبل بال و پر زد

                              وا غریبا، وا غریبا، وا غریبا

ای در دو عـــــــــــــــالم مقتدا

ای در دو عـــــــــــــــالم مقتدا        ای رضا جانم ای رضا جانم

ایـــــــــــــــــران بیادت کربلا        ای رضا جان، ای رضا جانم

ای بـــــــــر فراز نام دلربایت        جانهای ما یــکسر شود فدایت

می ید از آن صحنِ با صفایت        بـــــــــــــــــوی بهشت کبریا

ای رضا جانم، ای رضا جانم

                  

بی مهر تو ای با خبر ز رازم        قبول حق نمی شود نمازم

بـــــــا دشمنان دین حق نسازم        تــــــــا جان من گردد فدا

ای رضا جانم، ای رضا جانم

ای بــارگاهت قبلۀ مُرادم         سر در خط فرمان تو نهادم

افتاده ام از پا برس بدادم          تـــــــــــوئی معین الضعفا

ای رضا جانم، ای رضا جانم

سـرچشمۀ فیض خدا توئی تو        نور دو چشم مصطفی توئی تو

دریای احسان و سخا توئی تو       بـــــــــــــــر عاشقان لطفی نما

ای رضا جانم، ای رضا جانم


ای هشتمین نور خـــــــــدا

ای هشتمین نور خـــــــــدا، در عزای تو (۲)

                                                ســــــــــــــــــــــــوزد دلِ بیگانه و آشنای تو

ای پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارۀ قلب پیغمبر

                                               ای         زادۀ    موسی    بن       جعفر (۲)

ای گشته مسموم از جفا، در شهر غربت (۲)

                                               از اهـــــــــــــل بیت خود جدا، بعد از شهادت

ای   پــــــــــــــــــــــــــــــــــارۀ قلب پیغمبر

                                               ای   زادۀ   مــــوسی   بــــن جــــــــعفر (۲)

سـوزد دل از داغِ تو ای، رهبر معصوم (۲)

                                                 مهمــــــــــان شدی بر مادر و اولین ومظلوم

ای   پـــــــــــــــــــــــــــــارۀ    قلب   پیغمبر

                                                ای     زادۀ    مـــــــوسی   بـــن   جعفر (۲)

آمد بـــــه دیدارت جواد، وقت جان دادن (۲)

                                                تـــــــــــــــــا در دم آخر سَرت گیرد بر دامن

ای    پــــــــــــــــــــــــــــارۀ     قلب   پیغمبر

                                                ای        زادۀ   مــــوسی   بــــن   جعفر (۲)

آه از دل جــــــــــــواد تو، بر فَلک خیزد (۲)

                                                معــــــــــصومه در فراق تو، اشکِ غم ریزد

ای   پـــــــــــــــــــــــــــــــــــارۀ قلب پیغمبر

                                               ای    زادۀ    مــــــــوسی   بــــن   جعفر (۲)

از   آتـش   زهر   ستم،   از   پا   افتادی (۲)

                                               وقت شهادت روی خاک، صورت نهادی (۲)

ای پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارۀ قلب پیغمبر

                                               ای    زادۀ    مــــــوسی   بــــن   جـــعفر (۲)

لینک کوتاه مطلب : https://rozekhani.ir/?p=884

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *